www.toorell.se

 

Min historiska bakgrund inom krocket

Visst har vi alla som barn spelat krocket med föräldrar och bekanta hemma i trädgården. Min första kontakt med krocketen minns jag inte, men i de nostalgiska gömmorna i sommarstugan finns delar av et krocketspel som kommer från mina farföräldrars hem i Ettrarp, Svenarum, Småland. Förmodligen togs de första stegen inom krocketen någon gång i slutet av 1940-talet eller under första hälften av 1950-talet.
I början av 1980-talet tyckte Ingmar Tönnby at jag skulle följa med ut till Högantorp för att spela krocket. Om han tyckte att jag hade rätt inställning för att spela krocket eller om han tyckte att jag behövde något annat att avreagera mig på än honom, det har jag aldrig fått reda på.

Sedan dess har jag spelat, ursprungligen aktivt i Högantorp Croquet Club (som numera mer eller mindre har upphört).

Jag är numera (2005) också ledamot i Svenska Croquetförbundets styrelse,
och fick 2005 det stora förtroendet att arrangera det
20:e Svenska Mästerskapet i Croquet i Svenska Croquetförbundets regi.

 

Jag fick förtroendet att arrangera SM i Krocket också 2006.

 

 


 

Ur Nordisk Familjebok, 1800-talsutgåvan.

 

Christer Toorell © 2009

Croquet [krå´ket; af egelsmännen liksom af  fransmännen uttalas ordet kråkë; af Fr.croquer,  hastigt bortsnappa, kapa åt sig], ett engelskt bållspel. Det spelas af två, stundom af flere partier och på en jämn gräsmatta, hvarpå nio eller tio jernbågar stå uppsatta i en viss ordning. Alla deltagare äro försedda med båll och klubba, båda af trä.

Hvarje parti skall söka
drifva sina bållar genom bågarna fram till målet och på samma gång hindra motståndarens framfart genom att

c r o q u e r a ("krocka", träffa) någon af hans bållar, varmed följer rättigheten att drifva bort densamma. Det parti, som först
lyckas slå sina bållar genom alla bågarna
tillbaka till utgångspunkten, är segervinnare.
Detta spel har på de senare åren blifvit mycket brukligt i Sverige.