Dagens citat   Den som söker - han finner.

Jesus av Nasaret