Dagens citat   Hela mitt lifs arbete var endast en lek med snäckorna på stranden,
under det sanningen hemlighetsfull och oförstådd utbredde sig för mina ögon.

Isak Newton.