www.toorell.se

Skogsbruk

Hårt skogsarbete har aldrig skrämt mig,
jag kan sitta hur nära som helst och titta på.

Rester efter stormen Gudrun.

Hösten 2006 startade med att jag med hjälp av en Järnhäst (skogsmaskin) tog ut massaved som blev kvar i skogen efter Gudrun på grund av att det inte fanns någon tjäle då övrig avverkning kördes ut. Det var blött även i år, men det mesta kom ut och jag började gallra björk för att bereda betesmark för mina tjurar och få välbehövlig motion.
Totalt hann jag nog få ner och ut ca 20 m3 (blandat ved och massaved) innan stormen Per skapade mera jobb och motion.

Stormen Per.

Stormen slutavverkade det Gudrun lämnade, i delar av skogen. Det enda positiva med stormen var att det rev ner en del träd som redan stod och lutade. Men då träden ligger i fyra lager på varandra är det inte roligt för en amatörskogsarbetare. Med jag har svågrar med bättre erfarenhet av röjning efter stormar, en bra hjälp.

En lillebror till Per fällde ytterligare ett par träd, som stod på lut.

Granbarksborre.

Tyvärr finns också dessa varelser i en del av skogen, som vi tvingades avverka.

 

Avverkning vintern 2006-2007
För att vara ärlig så har jag haft hjälp med huggning av timmer och barrmassaved, liksom utkörningen.
Hur hade annars de grova (40 - 60 cm) massavedsbitarna kunna hamna så högt upp.

Äntligen är veden kapad och färdigkluven. (070421)


Tyvärr var inte averkningen slut med detta. I mitten av maj tog vi ner ytterligare fyra granar med nya angrepp av granbarksborre.
I början av juli ytterligare en stor gran som angrips av den 6-tandade granbarksborren.

Det finns vissa varelser som gör att man håller sig sysselsatt som pensionär.

Uppgradering av utrustningen inför vintern


Den gamla Järnhästen har gjort sitt i skogen i Småland. Efter 22 år har den fått ett lugnare (?) liv i Halland.

Jag ser fram emot användningen av den nya i skogen.
Framför allt för att den går att backa och har motordriven vinsch


 

Skörden 2008 i bilder.


Bild på veden saknas.

Årets avvekning blev mindre än planerad på grund av att det aldrig blev någon tjäle. Detta gjorde att vi endast kunde hugga i "höglänt terräng", sankmarken bar inte ens järnhästen på grund av allt regnande och vatten i skogen.

 

Skörden 2009 i bilder.

Kommer så småningom

Senaste nytt

 

 

Christer Toorell © 2009